Podpora až 50 % ze zateplení

09.02.2013 17:37

Ministerstvo plánuje, že by se výše dotace pro jeden dům měla pohybovat od 25 do 50 procent podle toho, jak se po zateplení sníží spotřeba tepla na vytápění.

Přesné podmínky programu včetně technických a dalších podmínek oznámí ministerstvo zkraje roku 2013. V březnu by pak mělo vyzvat domácnosti, aby se připravily na podání žádosti, které bude ekologický fond přijímat od srpna. Program Nová zelená úsporám je plánována až do roku 2020.

Očekávaný výnos z aukcí emisních povolenek, ze kterých bude program Nová zelená úsporám financovaný, je 28 miliard korun. Samozřejmě přesná suma závisí na výsledku aukce, která se může pohybovat v rozmezí 17 až 36 miliard.

Na program by mělo být vyčleněno daleko více peněz např. z evropských fondů, protože současný návrh zdaleka nestačí pro všechny zájemce.

Pokud nebudou finance v "malé" zelené úspoře navýšeny může vzniknout reálný prostor pro obohacení velmi přizpůsobivých úředníků. Nezbývá nám než sledovat vývoj dotací a mít i ujasněné představy o skutečně nutných stavebních úpravách a s tím spojených finančních nákladech. Pak snadno budeme moc posoudit zda nastavené dotace budou pro konkrétní případ efektivní.