Zateplování budov

09.02.2013 21:31

Investice do rekonstrukce bydlení se vyplatí. Investované prostředky se nejen vrátí v delší perspektivě úsporou provozních nákladů, ale zároveň zhodnotí vyšším komfortem bydlení.

Energie zdražují např. teplárny očekávají v roce 2013 zdražení o  víc než 10% vzhledem k předpokladu růstu cen uhlí a zemního plynu a vyšší DPH.

U nás Vám zpracujeme cenový návrh, výpočet tepelných ztrát a předpokládanou návratnost investice. Zajistíme odborné zpracování projektové dokumentace a řádné provedení zateplovacího systému.

 

Nabízené činnosti jsou prováděny prostřednictvím stavebního inženýra v oboru pozemní stavby.
Ceny za plnění jednotlivých úkolů jsou stanovovány individuálně pro jednotlivé klienty a jsou závislé na rozsahu a druhu stavebních prací.
Spolupráce je možná formou dílčích objednávek nebo na základě smluvního vztahu.